rejs statkiem elblag malbork

rejs statkiem elblag malbork

Integralność - niezbędnego elementu

Nie cecha wyróżnia wyższa niż rzetelności. W październiku 1973 roku, redaktorzy w New York Times zadano do rangi wielkich cnót kardynalnych. Po rozpatrzeniu ,, doszli do wniosku, "uczciwie wiele jest możliwe. Bez niej wszystkie inne cnoty skręcić w piasku." Gdzie jest potwierdzone i promowane, to suwerenna cecha charakteru powiększa ideałów. Zachęca prawe działanie. To pokonuje nierozważne kompromis i kieruje unikania pokus i niemądrych wyborów-wśród osób, specjalistów, firm i organizacji. Czasy, w którym żyjemy żądanie ponownego rozpatrzenia.

Gdy widzimy go znamy. Malujemy i podziwiam tych, którzy mogą i będą ostać. Zdajemy sobie sprawę z tych, którzy są unintimidated przez pragnienie akceptacji i wymagań zgodności. Mamy ciążyć w kierunku tych, którzy mają zasady, które wyrażają ich otwarcie i którzy stoją za nimi, bez względu na trudności. Posiadają magnetyzm, która wyróżnia się, jakby radiolatarni na wzburzonym morzu.

W streszczeniu, jednak zaletą jest zastanawiające. Często cytowany-słowo crops się wszędzie, ale rzadko jest zdefiniowana, to jest często zamiennie z cnót kardynalnych odwagi i uczciwości, których jest żadna. Zapytaj o definicji; tuzin są w przygotowaniu. WW tym gorączkowym wieku nadmiaru i przytłaczające wyboru, kilka pauzy, aby zastanowić się nad integralności i jej wartości w życiu codziennym.

Zwracamy się zatem do trzech aktualnych pytań: co jest autentyczne znaczenie uczciwości? jakie są motywacje to s? Jakie podstawowe zasady regulują swoją praktykę? W starożytnym świecie, w trakcie czasów biblijnego Hioba, integralność była traktowana jako ideał ekonomicznej samowystarczalności. Dziś świeci w innym świetle. Najlepsze Władze utrzymują, że jest to przywiązanie-bezkompromisowa wierność pionowej postępowania.

- autor artykułu

prawa zastrzeżone © time4mom.pl